Národní filmové muzeum
cz / eng
novinka: VR film Tmání
×

Přijďte na netradiční filmový zážitek ve virtuální realitě. Každý den 13:00 - 19:00, mimo pondělí.

Více zde

ThinkFilM je mezinárodní platforma filmového vzdělávání, která funguje ve spolupráci se zahraničními partnery od roku 2016. Věnuje se vývoji inovativních forem vzdělávacích programů se zaměřením na film, muzejní edukaci a zapojování herních principů.

Projekt vznikl a je rozvíjen díky programu Erasmus+ a Visegradskému Fondu a stojí za vznikem výstav, workshopů, metodologií zaměřených na vývoj nových vzdělávacích programů nebo školení filmových edukátorů. Platforma ThinkFIlM se neustále rozšiřuje a jsme otevřeni novým formám spolupráce a partnerství!

Mezinárodní projekt ThinkFilM: Zapojení hry do neformálního vzdělávání (podpořený programem Erasmus+) probíhal v letech 2018-2021. Propojoval mladé lidi a odborníky z oblastí umělecké tvorby, herního designu, vzdělávání a výzkumu za cílem inovací v neformálním vzdělávání mládeže prostřednictvím herních principů.

Pracovali jsme na vývoji metodologie vzdělávací únikové hry v prostoru muzea, kterou je možné stáhnout zde. Během mezinárodní spolupráce vznikl také prototyp muzejní hry “Staň se mistrem zvuku“, kterou je možné absolvovat v rámci muzejních vzdělávacích programů pro školy a organizované skupiny. Zároveň vznikla verze deskové hry, která může sloužit jako vzdělávací pomůcka pro učitele do výuky po návštěvě muzea. V případě zájmu o hru nás kontaktujte na muzeum@nafilm.org.

Projekt Rozvoj filmové a mediální výchovy zapojením rozšířené reality do výstavnictví (podpořený Visegrádským Fondem) se zaměřuje na rozvoje filmové a audiovizuální výchovy v zemích Visegrádské čtyřky. Cílem je podporovat inovace v této oblasti, především v postupech neformálního vzdělávání mládeže ve věku 15 až 19 let, kterou považujeme za jednu z nejobtížněji zasažitelných cílových skupin v rámci muzeí a dalších kulturních institucí.

Projekt zahrnuje vývoj vzdělávacích interaktivních instalací a digitálního nástroje, který bude využívat rozšířenou realitu. Nástroj poskytne muzeím, volnočasovým organizacím a pedagogům moderní způsob vzdělávání mládeže, který bude možné snadno sdílet napříč kulturními a vzdělávacími institucemi. Partnery projektu jsou DevKid (SK), Muzeum Kinematografii Lodz (PL) a Roma Visual Lab (HU).

NaFilM je partnerem mezinárodního projektu Muse.ar, který byl v roce 2020 podpořený programem Kreativní Evropa. Cílem projektu je podporovat kulturní a vzdělávací organizace a umožnit jim pracovat se svými sbírkami inovativním a smysluplným způsobem pomocí současných digitálních technologií.

Platforma Muse.ar bude obsahovat online rozhraní například pro vývoj digitálního průvodce, virtuální a rozšířené reality nebo digitálních her. Partnery projektu jsou organizace z oblasti kultury, kreativního průmyslu, vzdělávání a IT z Maďarska, Švédska, Belgie, České Republiky, Rakouska, Chorvatska, Srbska, Holandska, Itálie a Německa.

Zahraniční partneři

Ve spolupráci s Letní filmovou školou pořádáme od roku 2018 mezinárodní Industry program filmové a audiovizuální výchovy. Program je určený především pro učitele základních, středních a uměleckých škol, lektory kroužků a dílen pro děti a mládež, kinaře, klubisty a aktivní zájemce o filmovou výchovu.

Významnou součástí Industry programu je účast zahraničních odborníků, díky kterým je možné získávat přehled o stavu filmové a audiovizuální výchovy v zahraničí a nabízet impulzy k rozvoji stávajících programů v ČR. Účastníci Industry tak mají možnost si představené postupy nejen vyzkoušet, ale zároveň mohou, díky účasti návštěvníků LFŠ, práci s různými cílovými skupinami i nezúčastněně pozorovat.

Filmové muzeum sídlí v centru Prahy ve Františkánské zahradě, a tak má v blízkosti většinu kin i dalších míst, kde se odehrávají pražské filmové festivaly nebo jiné filmové a kulturní akce. Organizátorům nabízíme jedinečné prostory muzea, muzejní kina i nápadité programy pro hosty i veřejnost.

Pravidelně spolupracujeme s mezinárodním filmovým festivalem Febiofest a mezinárodním festivalem dokumentárních filmů Jeden svět. V muzeu jsme realizovali tiskové konference pro mezinárodní festival pro děti a mládež Zlín Film Fest, festival Finále Plzeň nebo semináře pro filmové profesionály Kanceláře Kreativní Evropy. V muzeu se konalo například také premiérové uvedení dokumentárního cyklu České televize Postřehy odjinud nebo křty knih filmového nakladatelství Casablanca.

Obor muzejní edukace prochází v současnosti velkými proměnami a reaguje na nové příležitosti. Proto jsme se rozhodli založit platformu, která by podnítila rozvoj a inovace vzdělávacího potenciálu muzea v ČR prostřednictvím inspirativní spolupráce.

Nově vznikající platforma nabízí především příležitost k posílení komunikace a spolupráce mezi muzei aktivně přispívajícími proměně celkového prostředí. Oslovili jsme vybrané instituce, které inovativně pracují nejen se svou expozicí, ale i s muzejním vzděláváním. Nová síť sdružuje kurátory, muzejní pedagogy a lektory, pro něž jsou pořádané workshopy příležitostí sdílet zkušenosti a problémy s prosazováním nových možností muzejní komunikace a edukačních formátů. Otevřená platforma podpořena Fondy EHP v rámci Programu kultura vytváří zázemí pro nové, nejen partnerské projekty přinášející pozitivní změny do českého muzejního prostředí.

Platforma rovněž posiluje aktivní spolupráci s pedagogy s cílem umožnit profesní rozvoj lektorů a výrazněji propojit edukační nabídku muzea NaFilM s nároky školní výuky. Tento záměr díky podpoře Národního plánu obnovy realizujeme formou vzdělávacích programů a workshopů. Pořádané akce umožňují sdílet aktuální potřeby pedagogů v oblasti kreativního učení žáků i v souvislosti s revizí RVP a získávat důležitou zpětnou vazbu na nabízené formy edukace. Podněty ze vzájemného setkávání podporují nové příležitosti k úzké spolupráci lektorského týmu muzea na dalším vývoji vzdělávacích programů.

Rozehrajeme tě!

Otevřeno:
Út - Ne | 13:00 – 19:00
(dopoledne školní skupiny)
Vstupné:
základní: 190 Kč
snížené (děti, studenti, senioři): 140 Kč
rodinné (2+2): 560 Kč
Kontakty:
muzeum@nafilm.org
telefon: +420 603 195 998
Mozarteum, Jungmannova 748/30, Praha 1
vchod z Františkánské zahrady od Jungmannova náměstí
Projekt je realizován s finanční podporou hl.m.Prahy, Státního fondu kinematografie a Ministerstva Kultury. NaFilM dlouhodobě podporuje také Univerzita Karlova, která projektu NaFilM udělila prestižní cenu Miloslava Petruska za jeho mimořádný přínos.