Národní filmové muzeum
cz / eng
vánoční otevírací doba
×

24. - 25. 12. zavřeno
26. - 29. 12. otevřeno 13:00 - 19:00
30. - 1. 1. zavřeno

Od 2.1. otevřeno jako obvykle:
út - ne 13:00 - 19:00

ThinkFilM je mezinárodní platforma filmového vzdělávání, která funguje ve spolupráci se zahraničními partnery od roku 2016. Věnuje se vývoji inovativních forem vzdělávacích programů se zaměřením na film, muzejní edukaci a zapojování herních principů.

Projekt vznikl a je rozvíjen díky programu Erasmus+ a Visegradskému Fondu a stojí za vznikem výstav, workshopů, metodologií zaměřených na vývoj nových vzdělávacích programů nebo školení filmových edukátorů. Platforma ThinkFIlM se neustále rozšiřuje a jsme otevřeni novým formám spolupráce a partnerství!

Mezinárodní projekt ThinkFilM: Zapojení hry do neformálního vzdělávání (podpořený programem Erasmus+) probíhal v letech 2018-2021. Propojoval mladé lidi a odborníky z oblastí umělecké tvorby, herního designu, vzdělávání a výzkumu za cílem inovací v neformálním vzdělávání mládeže prostřednictvím herních principů.

Pracovali jsme na vývoji metodologie vzdělávací únikové hry v prostoru muzea, kterou je možné stáhnout zde. Během mezinárodní spolupráce vznikl také prototyp muzejní hry “Staň se mistrem zvuku“, kterou je možné absolvovat v rámci muzejních vzdělávacích programů pro školy a organizované skupiny. Zároveň vznikla verze deskové hry, která může sloužit jako vzdělávací pomůcka pro učitele do výuky po návštěvě muzea. V případě zájmu o hru nás kontaktujte na muzeum@nafilm.org.

Projekt Rozvoj filmové a mediální výchovy zapojením rozšířené reality do výstavnictví (podpořený Visegrádským Fondem) se zaměřuje na rozvoje filmové a audiovizuální výchovy v zemích Visegrádské čtyřky. Cílem je podporovat inovace v této oblasti, především v postupech neformálního vzdělávání mládeže ve věku 15 až 19 let, kterou považujeme za jednu z nejobtížněji zasažitelných cílových skupin v rámci muzeí a dalších kulturních institucí.

Projekt zahrnuje vývoj vzdělávacích interaktivních instalací a digitálního nástroje, který bude využívat rozšířenou realitu. Nástroj poskytne muzeím, volnočasovým organizacím a pedagogům moderní způsob vzdělávání mládeže, který bude možné snadno sdílet napříč kulturními a vzdělávacími institucemi. Partnery projektu jsou DevKid (SK), Muzeum Kinematografii Lodz (PL) a Roma Visual Lab (HU).

NaFilM je partnerem mezinárodního projektu Muse.ar, který byl v roce 2020 podpořený programem Kreativní Evropa. Cílem projektu je podporovat kulturní a vzdělávací organizace a umožnit jim pracovat se svými sbírkami inovativním a smysluplným způsobem pomocí současných digitálních technologií.

Platforma Muse.ar bude obsahovat online rozhraní například pro vývoj digitálního průvodce, virtuální a rozšířené reality nebo digitálních her. Partnery projektu jsou organizace z oblasti kultury, kreativního průmyslu, vzdělávání a IT z Maďarska, Švédska, Belgie, České Republiky, Rakouska, Chorvatska, Srbska, Holandska, Itálie a Německa.

Zahraniční partneři

Ve spolupráci s Letní filmovou školou pořádáme od roku 2018 mezinárodní Industry program filmové a audiovizuální výchovy. Program je určený především pro učitele základních, středních a uměleckých škol, lektory kroužků a dílen pro děti a mládež, kinaře, klubisty a aktivní zájemce o filmovou výchovu.

Významnou součástí Industry programu je účast zahraničních odborníků, díky kterým je možné získávat přehled o stavu filmové a audiovizuální výchovy v zahraničí a nabízet impulzy k rozvoji stávajících programů v ČR. Účastníci Industry tak mají možnost si představené postupy nejen vyzkoušet, ale zároveň mohou, díky účasti návštěvníků LFŠ, práci s různými cílovými skupinami i nezúčastněně pozorovat.

Filmové muzeum sídlí v centru Prahy ve Františkánské zahradě, a tak má v blízkosti většinu kin i dalších míst, kde se odehrávají pražské filmové festivaly nebo jiné filmové a kulturní akce. Organizátorům nabízíme jedinečné prostory muzea, muzejní kina i nápadité programy pro hosty i veřejnost.

Pravidelně spolupracujeme s mezinárodním filmovým festivalem Febiofest a mezinárodním festivalem dokumentárních filmů Jeden svět. V muzeu jsme realizovali tiskové konference pro mezinárodní festival pro děti a mládež Zlín Film Fest, festival Finále Plzeň nebo semináře pro filmové profesionály Kanceláře Kreativní Evropy. V muzeu se konalo například také premiérové uvedení dokumentárního cyklu České televize Postřehy odjinud nebo křty knih filmového nakladatelství Casablanca.

Obor muzejní edukace prochází v současnosti velkými proměnami a reaguje na nové příležitosti. Proto jsme se rozhodli založit platformu, která by podnítila rozvoj a inovace vzdělávacího potenciálu muzea v ČR prostřednictvím inspirativní spolupráce.

Nově vznikající platforma nabízí především příležitost k posílení komunikace a spolupráce mezi muzei aktivně přispívajícími proměně celkového prostředí. Oslovili jsme vybrané instituce, které inovativně pracují nejen se svou expozicí, ale i s muzejním vzděláváním. Nová síť sdružuje kurátory, muzejní pedagogy a lektory, pro něž jsou pořádané workshopy příležitostí sdílet zkušenosti a problémy s prosazováním nových možností muzejní komunikace a edukačních formátů. Otevřená platforma podpořena Fondy EHP v rámci Programu kultura vytváří zázemí pro nové, nejen partnerské projekty přinášející pozitivní změny do českého muzejního prostředí.

Platforma rovněž posiluje aktivní spolupráci s pedagogy s cílem umožnit profesní rozvoj lektorů a výrazněji propojit edukační nabídku muzea NaFilM s nároky školní výuky. Tento záměr díky podpoře Národního plánu obnovy realizujeme formou vzdělávacích programů a workshopů. Pořádané akce umožňují sdílet aktuální potřeby pedagogů v oblasti kreativního učení žáků i v souvislosti s revizí RVP a získávat důležitou zpětnou vazbu na nabízené formy edukace. Podněty ze vzájemného setkávání podporují nové příležitosti k úzké spolupráci lektorského týmu muzea na dalším vývoji vzdělávacích programů.

Rozehrajeme tě!

Otevřeno:
Út - Ne | 13:00 – 19:00
(dopoledne školní skupiny)
Vstupné:
základní: 190 Kč
snížené (děti, studenti, senioři): 140 Kč
rodinné (2+2): 560 Kč
Kontakty:
muzeum@nafilm.org
telefon: +420 603 195 998
Mozarteum, Jungmannova 748/30, Praha 1
vchod z Františkánské zahrady od Jungmannova náměstí
Projekt je realizován s finanční podporou hl.m.Prahy, Státního fondu kinematografie a Ministerstva Kultury. NaFilM dlouhodobě podporuje také Univerzita Karlova, která projektu NaFilM udělila prestižní cenu Miloslava Petruska za jeho mimořádný přínos.